Noe av det vi kan tilby foruten vanlig tannbehandling.

Undersøkelse/sjekk

Dette er din første kontakt med tannlegen i Gdansk og starten på større eller mindre behandlinger

Ved ankomst klinikken bruker du litt tid på å fylle ut noen skjema om allergier og evt. sykdommer som tannlegen må ta hensyn til ved bedøvelse og medisinering. 

Er det mistanke om at de ikke ser alt på de andre undersøkelsene, tar de en 3D CT scanning, som avslører det meste. Er det problemer med benstruktur osv. Ser de det her.

For å få en full oversikt over tilstanden, er panoramarøntgen et viktig verktøy. Utstyret er koblet direkte til datamaskinen, for beregning i behandlingsplanen.

Etter undersøkelsen, får du en samtale med tannlegen, hvor han går gjennom bilder. Her får du noen alternativer og en behandlingsplan med priser. 

Digitalfotografering av munnhulen. Her får de en oversikt over dårlige fyllinger, begynnende karies, betennelser og tilstanden i tannkjøttet. Dette er ting man ikke ser på røntgen.

Når dere har blitt enige om behandling og om du ønsker å starte omgående, får du tildelt en tannlege, som starter behandling. 

Implantater

Implantater er en erstatning for manglende røtter i forbindelse med tannløshet. Hvordan fungerer det og hvordan settes de?

Alle implantatbehandlinger utføres smertefritt med lokalbedøvelse. I tilfelle utilstrekkelig beinmengde utføres det augmentasjon (benforsterkning og forbedring av dets kvalitet), splitting av processus alveolaris, løftig av bunnen av overkjevehulen (sinus lift). Til å utføre augmentasjon benytter vi oss i vår Klinikk kun biomaterialer fra anerkjente produsenter.Etter helingsperiode (5-6 måneder), utføres det proteserekonstruksjon (porselenkrone).

Ved mangel av alle tenner i overkjeven er tannimplantater den beste løsningen. Du kan velge en fullbro som er festet til flere tannimplantater. En annen mulighet er en tannprotese som kan tas ut og som er festet ved hjelp til to eller flere tannimplantater. Tannprotesen er festet skikkelig i munnen og den kan samtidig fjernes veldig enkelt. Dette festes med et klikksystem, som gjør at du slipper noen form for proteselim eller andre festemidler som føles ubehagelig på smak.

Sinuslift/Bentransplantasjon

Av og til hører du ordet sinuslift, men hva er det? Utføres ved manglende benstruktur til å feste implantat.

Sinuslift eller benoppbygging er en vanlig kirurgisk prosedyre hvor kirurgen legger ben til overkjeven i området ved kjevebihulen (sinus maxillaris). Dette er av og til nødvendig for at man skal oppnå tilstrekkelig høyde på kjevekammen til å sette inn tann-implantater med ønsket lengde for å erstatte jeksler i dette området. Dette med tanke på å sette inn bro, implantater til protese eller kroner.

Inngrepet blir utført med lokalbedøvelse og det legges et snitt i tannkjøttet slik at man kommer til benet. Det blir laget en liten oval åpning i benet, og her plasseres et lite volum av benstruktur for å øke tykkelsen av kjevebenet. Dette kan gjøres i samme behandling som vi setter inn implantatene hvis det er tilrådelig, eller vi lar det gro i 4 -6 mnd før vi setter implantatene i en senere operasjon. 

Oppbygging av kjevebenet må ofte gjøres i overkjevens front-tanns-område for å få et tilfredsstillende kosmestisk sluttresultat. Det finnes ulike teknikker å gjøre dette på, og en kan bruke pasienten sitt eget ben eller en kan bruke kunstig ben. Inngrepet foregår i lokalbedøvelse og som oftes tar kirurgen en liten benbit fra underkjeven og flytter dette til ønsket sted. Mer info får du hos tannlegen.

Proteser

Man kan skille mellom to hovedgrupper av tannproteser:- faste proteser og avtagbare proteser (som oftest utstyrt med klammere)

Faste proteser
Faste proteser

Faste tannproteser utgjør en varig erstatning og sitter fast på pasientens egne tenner, det vil si at de er sementert til tenner ved hjelp av sement. Under vanlige omstendigheter er pasienten ikke i stand til å ta protesen ut selv. Blant faste tannproteser kan man nevne: inlays, onlays, kroner og broer.

Skallfacetter
Skallfacetter

Skallfasetter er i dag en vanlig form for kosmetisk tannpleie. Fasettene er et tynt lag med porselen som tilvirkes slik at de passer på den synlige overflaten av tanna. De er svært tynne, mellom 0.3 mm til 0.5 mm i tykkelse og svært sterke. De blir satt direkte på dine egne tenner og gir et naturlig utseende.

Avtagbare proteser
Avtagbare proteser

Avtagbare tannproteser er erstatninger som pasienten selv kan ta inn i og ut av munnhulen. Pasienten skal ta protesen ut hver gang den skal vaskes. Blant disse protesene kan vi nevne: skjelettproteser, overdenture-proteser samt synkbare del- og helproteser i akryl.

Løse proteser
Løse proteser

Synkbare del- og helproteser i akryl.De utgjør, på samme måte som skjelletproteser, en avtagbar erstatning. Tyggekraftbelastningen til kjeveben er i dette tilfellet overført kun av slimhinnen og kjevebens benhinne. Dette kan føre til benets overbelastning, noe som fremskynder benatrofi og fører til at protesen synker. Protesen virker «altfor stor» og dens festing blir svakere, noe som fører til at det blir vanskelig å holde den på plass.I slike tilfeller skal protesen tilpasses eller fremstilles på nytt. Størst benatrofi forekommer når pasienten begynner å bruke protesen for første gang eller etter tannekstraksjon.Det er spesielt helprotesen i den nedre kjeven som kan medføre store problemer. Her er implanter et alternativ. 

Kroner/bro
Kroner/bro

Det er vanlig å bruke en krone når en tann eller flere tenner er meget dårlige og ikke lett kan reddes med en vanlig fylling. Tannkroner eller en enkelt krone er vanligvis nødvendig for tennene som har blitt rotfylt, men kan også plasseres på implantater for å erstatte manglende tenner. Når du må ha kronebehandling, altså en eller flere tannkroner, tar tannlegen et støp av de tenner som skal ha en krone. Han finner frem riktig farge som passer dine andre tenner slik at kronen ikke visuelt skiller seg ut. Han/hun sender så en bestilling til en tanntekniker som produserer tannkronen til deg. Dette tar vanligvis 4 dager. Du får en midlertidig krone mens du venter på den endelige. Det finnes kroner på metall eller fullkeramisk i vårt sortement. Dette gjelder også om du har implantat. 

Skjelettprotese
Skjelettprotese

Skjelettproteser er en avtakbar erstatning som anvendes når tannmangler er altfor ekstensive til å kunne repareres ved hjelp av en bro. Hoveddelen av denne protesen er et metallskjelett utstyrt med klammere og opplegg. Metallskjelettet er redusert til minimum i sin størrelse og har en tynn konstruksjon. Protesens klammere har som mål å holde protesen på plass - retensjonPå grunn av deres uestetiske utseende blir de oftere og oftere erstattet av trykknapp-systemer og teleskopproteser som festes på tannkroner. Tenner som befinner seg i nærheten av en slik protese må få sine egne kroner, slik at protesen kan sitte godt på plass. Festing av protesen til tenner med kroner skjer uten synlige metallelementer, noe som oppnår en bedre estetisk effekt. 

Bytte fyllinger

Dette går fort og kan forandre allmentilstanden din

Stadig flere pasienter spør om amalgamfyllinger er trygge for tennene. Pasienter er atskillig mer bevisste på sin tannhelse i dag, og blir ofte urolige av det faktum at de gamle og mørkegrå amalgam plomber, som for noen år siden var et vanlig fyllingsmateriale. 

Amalgam er en blanding av kvikksølv, sølv, tinn, kobber og av og til sink. En del pasienter har bestemt seg for å kvitte seg med amalgamfyllinger og bytte dem ut med hvite fyllinger. Resten av pasientene er ennå ikke klar over at det er lurt å skifte ut gamle amalgamfyllinger.

Amalgamfyllinger, er blant de eldste tannfyllinger som ble brukt av tannleger, på grunn av sin lave pris. Fra 2008 ble det i Norge innført totalforbud mot amalgam som tannfylling. Amalgam utvider seg når det herder, noe som skaper press på tannen og på sikt ødelegger den.

Trygt bytte fra amalgam til hvite fyllinger

På grunn av det faktum at amalgamfyllinger er giftige og mangler helsebringende effekt, byttes de i dag ut med hvite fyllinger som er trygge for oss.Tannen renses for plakk og flekker før amalgamfyllingen fjernes. I bedøvelse blir tannen isolert fra miljøet i munnhulen og amalgamfyllingen fjernes med et diamantbor. Alle amalgamrester blir sugd ut av et avsug, separert fra alle andre rester, og tømt i en spesiell beholder som blir sendt til et spesialistmottak for amalgamhåndtering.

Rotfylling

Tann som har blitt utsatt for slag, sterk slitasje eller store kariesangrep må muligens rotfylles.

En død eller døende nerve må fjernes fra sitt hulrom og erstattes av et fyllingsmateriale. Formålet med en rotfylling er å lage en bakterietett forsegling så bakterier ikke flytter seg fra munnhulen, videre via røttene og inn i kjevebenet. Hvis det ikke er bakterier i roten på tannen, kan rotfyllingen gjøres ferdig på første besøk hos tannlegen. Dersom nerven er død, må bakteriene i tannen fjernes før vi forsegler roten. Da må tannen behandles over minimum to besøk. En tann med levende nerve, har best prognose. Dersom tannlegen forventer at en nerve vil dø, anbefales det å rotfylle før man lager store restaureringer på tannen. Krone eller bro er eksempler på store restaureringer.

Tannen er nå symptomfri. Vi setter først på kofferdam, fjerner så det bakteriedrepende innlegget og tørker kanalene. Rotfyllingen lages nå med guttaperka fylling. Guttaperka er et naturlig forekommende gummimateriale laget av sevjen fra et gummitre. Den limes fast i røttene ved hjelp av en sement. Vi benytter et varmt instrument til å smelte av overskuddsmaterialet som stikker opp i kronedelen av tannen, før vi legger ny bakterietett toppfylling. Tannen er nå ferdig rotfylt. Etter at det er bekreftet i orden, settes det krone på tannen eller hvis mulig oppbyggende materiale. Som nevnt krever dette en eller 2 behandlinger.

Kronen eller den synlige delen av tannen, er eksponert for bakterier vi har i munnen, mens roten skal stå i et bakteriefritt miljø. Midt inni tannen er det et hulrom der nerven holder til - kalt pulpa. Denne kan bli skadet av ulike årsaker og aller vanligst skades nerven av for store hull som ligger nær eller inn til pulpa. Pulpa kan også skades ved slag mot tannen, alvorlig tanngnissing eller av andre forhold. Når pulpa skades blir det betennelse i vevet. Dette nervevevet er så sårbart at nerven etterhvert vil dø. En død nerve betyr at blodsirkulasjonen i nervevevet har kollapset. Da kommer det bakterier til og gir infeksjon i tannen. Det er fuktig og varmt inne i nervehulen, noe som er ideelt for bakterievekst. 

ekstralys.no