Manglende tenner

02.01.2024

Manglende tann/tenner. Et problem?

Får en del spørsmål om manglende tann/tenner kan skape problemer for øvrige tenner og svaret er JA. Har du vært uten en eller flere tenner over en periode, begynner benstrukturen gradvis å trekke seg sammen og nabotennene kommer ut av stilling som på bildet under. Bittet vil etter hvert forverre, men med en bentransplantasjon -sinuslift kombinert med implantat eller bro, kan problemene reverseres. Ta kontakt om du har spørsmål rundt dette eller annen behandling. Tormod 975 82 788 www.tannbehandling.net