Behandlinger

Det kan være forskjellige måter å ta sjekk og utføre behandlinger på og det samme med produksjon av proteser, bro og kroner. I disse eksemplene er det samme fremgangsmåte som blir brukt av tannleger og produksjon i vår klinikk i Gdansk. Videoene er link fra you tube og ikke fra vår klinikk, men fremgangsmåten er lik. Har du spørsmål om behandlinger, ta kontakt. 

Helfo

Tannlegen fyller ut skjema for Helforefusjon. Husk at det er du som er ansvarlig for at all dokumentasjon følger søknaden. Be tannlegen om en vurdering på om du er innenfor og i tilfelle be om at dokumentasjonspapirer blir fylt ut. NB! Du må selv betale behandlingen din og søke refusjon i ettertid. Søknad må sendes senest 6 måneder etter at du har avsluttet behandlingen. Ikke ta for gitt at du får refusjon, da det er mange kriterier som må oppfylles. Det kan være særnorske krav til spesialistutdanning, som ikke praktiseres i EU eller at din tilstand ikke tilfredsstiller kravene.

All dokumentasjon må være på norsk, dansk, svensk eller engelsk. Du bør derfor forsøke å få utstedt dokumentasjonen på et av disse språkene. 

Det er 15 tilstander/tilfeller som kan gi rett til stønad:

 • 1. Sjelden medisinsk tilstand
 • 2. Leppe-kjeve-ganespalte
 • 3. Svulster i munnhule, tilgrensende vev eller hoderegionen for øvrig
 • 4. Infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander
 • 5. Sykdommer og anomalier i munn og kjeve (tann- og kjevekirurgisk behandling)
 • 6a. Periodontitt (tannkjøttsykdom)
 • 6b. Rehabilitering ved tanntap som følge av grav marginal periodontitt
 • 7. Tannutviklingsforstyrrelser (medfødte tilstander)
 • 8. Bittanomalier (tannregulering/kjeveortopedi)
 • 9. Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon (alvorlig tanngnissing og syreskader)
 • 10. Hyposalivasjon (munntørrhet)
 • 11. Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmateriale (i munnhule eller på hud
 • 12. Tannskade ved godkjent yrkesskade
 • 13a. Omfattende tannskade ved ulykke
 • 13b. Traumatiske tannskader hos bruker som lider av sykdom som kan gi fallskader
 • 14. Sterk nedsatt evne til egenomsorg hos personer som har varig sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne (den sterkt nedsatte evnen til egenomsorg må ha vart i minst ett år og ha forårsaket redusert tannhelse)
 • 15. Helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven (og ute av stand til å kunne bruke løstsittende protese)

Selv om tilstanden din faller inn under ett av disse punktene, er det ikke sikkert at du har rett til å få dekket behandlingen du har mottatt. Dette er fordi det er ulike vilkår som må være oppfylt.

Du må legge følgende ved søknaden din:

 • skjemaet som behandlende tannlege har fylt ut 
 • dokumentasjon på at alle behandlere har gyldig autorisasjon
 • dokumentasjon på at den eller de som har utført spesialistbehandling har godkjenning som spesialist (for eksempel ved implantater og implantatprotetikk eller kjeveortopedisk behandling
 • nødvendige røntgenbilder tatt før behandlingen du søker refusjon for
 • journal som dokumenterer tilstand, undersøkelser og eventuelt behandling utført før den behandlingen du søker refusjon for
 • originale kvitteringer for alle utgifter
 • dokumentasjon på at utgiftene er betalt

Mer om refusjoner ser du her. 

Gi beskjed til tannlegen om du ønsker Helfo søknad og om denne vurderer at du er innenfor.

Husk at det er et trangt nåløye å komme gjennom. Implantatkirurgi er vanskelig å få refusjon på i utlandet.

Før behandlingsstart

Før du starter behandlingen, brukes det litt tid på å fylle ut en del skjema, som kan virke litt unødvendig, men som i mange tilfeller har gitt mange en oppfrisking av hukommelsen. Disse går på allergier, graviditet, medisiner du går på, tidligere medisinering, tannlegeskrekk osv. osv. Dette er for at tannlegen skal kunne tilrettelegge behandlingen ut fra dine premisser. 

Når dette er gjort er det inn til panoramarøntgen og digitalfotografering av munnhulen, før det avsluttes med en gjennomgang av bilder sammen med din behandlende tannlege. Her blir du forelagt noen forslag til behandling og dere blir enig om omfang, tidsbruk og pris på dette.

Implantater

Implantat er et bra alternativ om man skulle mangle tenner, men ofte er det lite feste i kjevebeinet, spesielt om man har manglet tenner en stund. Da må det utføres beintransplantasjon og mulig sinuslift. Hva dette er og hvordan ser du her.

Implantat fungerer egentlig som en falsk tannrot, som brukes som bropilar for proteser, bro og kroner. Skrue som er laget av titan skrues inn i beinet og skal gro fast for å bli en del av beinet. Grotid før belastning er 4-6 mnd.


Sinuslift/Bentransplantasjon

Av og til hører du ordet sinuslift, men hva er det? Utføres ved manglende benstruktur til å feste implantat.

Benoppbygging

Sinuslift eller benoppbygging er en vanlig kirurgisk prosedyre hvor kirurgen legger ben til overkjeven i området ved kjevebihulen (sinus maxillaris). Dette er av og til nødvendig for at man skal oppnå tilstrekkelig høyde på kjevekammen til å sette inn tann-implantater med ønsket lengde for å erstatte jeksler i dette området. Dette med tanke på å sette inn bro, implantater til protese eller kroner.

Inngrepet

Inngrepet blir utført med lokalbedøvelse og det legges et snitt i tannkjøttet slik at man kommer til benet. Det blir laget en liten oval åpning i benet, og her plasseres et lite volum av benstruktur for å øke tykkelsen av kjevebenet. Dette kan gjøres i samme behandling som vi setter inn implantatene hvis det er tilrådelig, eller vi lar det gro i 4 -6 mnd før vi setter implantatene i en senere operasjon.

Oppbygging

Oppbygging av kjevebenet må ofte gjøres i overkjevens front-tanns-område for å få et tilfredsstillende kosmestisk sluttresultat. Det finnes ulike teknikker å gjøre dette på, og en kan bruke pasienten sitt eget ben eller en kan bruke kunstig ben. Inngrepet foregår i lokalbedøvelse og som oftes tar kirurgen en liten benbit fra underkjeven og flytter dette til ønsket sted. Mer info får du hos tannlegen.

Hvorfor det er viktig å erstatte manglende tenner? Hvorfor er implantater det beste alternativet? Hvis en tann går tapt, begynner støttebeinet å trekke seg tilbake. På grunn av kreftene i bittet, flyttes nabotennene mot gapet og motsatt tann beveger seg også ut av beinuttaket. Dette skaper flere hull, tygge/gummebetennelse, matfeller og karies. Når flere tenner er tapt, kan flere deler av kjevebeinet trekke seg sammen og resultat kan bli at pasientens ansikt kan endre seg. Implantater er en god løsning på mange måter.-bevarer beinet,-stopper beinressorpsjon-overfører bitende krefter på den naturlige måten direkte til beinet. Derfor er det ingen grunn til å file ned nabotennene for å sette på bro.-er estetisk og langsiktig mulighet for erstatning av manglende tenner.

Hvilke alternativer passer best for deg og hvordan festes de?

Proteser

Det er mange alternativer når det gjelder proteser. Den enkleste løsningen er vanlig protese som må tas ut ofte for rengjøring. Klikkproteser som også er avtagbar. Proteser som er skrudd fast til implantat og delproteser som festes på egne tenner. Hva som er riktig for deg tar du med tannlegen.

Når implantatene er grodd fast i beinet, er det klart for feste av protesen. Det blir åpnet til skruene og distanseskruer blir satt inn for å finne riktig distanse til de endelige festeskruene. Protesen blir ferdiggjort med riktig avstand og skrudd på plass. Til slutt fylles skruehullene og prosessen er endelig. 

Kroner og bro er i hovedsak laget i to kvaliteter. Helkeramisk og keramisk på metall. Er det synlige tenner som skal erstattes, anbefales ikke på metall da dette kan gi skygge. 

Hvordan lages de?

Å lage en protese er stort sett håndarbeid og produksjonstid er vanligvis 5 dager også på krone og bro. Dette er for de typene som skal festes på implantat.  

Helprotese, delprotese eller skjelettprotese.

Hvilken protese som er best for deg ser du sammen med din tannlege best etter sjekk og gjennomgang av bilder.

Alt er selvfølgelig også et økonomisk spørsmål, da spranget er stort fra løse proteser til implantert baserte proteser.

Rotfylling

Tann som har blitt utsatt for slag, sterk slitasje eller store kariesangrep må muligens rotfylles. En død eller døende nerve må fjernes fra sitt hulrom og erstattes av et fyllingsmateriale. Formålet med en rotfylling er å lage en bakterietett forsegling så bakterier ikke flytter seg fra munnhulen, videre via røttene og inn i kjevebenet. Hvis det ikke er bakterier i roten på tannen, kan rotfyllingen gjøres ferdig på første besøk hos tannlegen. Dersom nerven er død, må bakteriene i tannen fjernes før vi forsegler roten. Da må tannen behandles over minimum to besøk. En tann med levende nerve, har best prognose. Dersom tannlegen forventer at en nerve vil dø, anbefales det å rotfylle før man lager store restaureringer på tannen. Krone eller bro er eksempler på store restaureringer.

Tannen er nå symptomfri. Vi setter først på kofferdam, fjerner så det bakteriedrepende innlegget og tørker kanalene. Rotfyllingen lages nå medguttaperka fylling. Guttaperka er et naturlig forekommende gummimateriale laget av sevjen fra et gummitre. Den limes fast i røttene ved hjelp av en sement. Vi benytter et varmt instrument til å smelte av overskuddsmaterialet som stikker opp i kronedelen av tannen, før vi legger ny bakterietett toppfylling. Tannen er nå ferdig rotfylt. Etter at det er bekreftet i orden, settes det krone på tannen eller hvis mulig oppbyggende materiale. Som nevnt krever dette en eller 2 behandlinger.  

Kronen eller den synlige delen av tannen, er eksponert for bakterier vi har i munnen, mens roten skal stå i et bakteriefritt miljø. Midt inni tannen er det et hulrom der nerven holder til - kalt pulpa. Denne kan bli skadet av ulike årsaker og aller vanligst skades nerven av for store hull som ligger nær eller inn til pulpa. Pulpa kan også skades ved slag mot tannen, alvorlig tanngnissing eller av andre forhold. Når pulpa skades blir det betennelse i vevet. Dette nervevevet er så sårbart at nerven etterhvert vil dø. En død nerve betyr at blodsirkulasjonen i nervevevet har kollapset. Da kommer det bakterier til og gir infeksjon i tannen. Det er fuktig og varmt inne i nervehulen, noe som er ideelt for bakterievekst.

Trygt bytte fra amalgam til hvite fyllinger

På grunn av det faktum at amalgamfyllinger er giftige og mangler helsebringende effekt, byttes de i dag ut med hvite fyllinger som er trygge for oss. Tannen renses for plakk og flekker før amalgamfyllingen fjernes. I bedøvelse blir tannen isolert fra miljøet i munnhulen og amalgamfyllingen fjernes med et diamantbor. Alle amalgamrester blir sugd ut av et avsug, separert fra alle andre rester, og tømt i en spesiell beholder som blir sendt til et spesialistmottak for amalgamhåndtering.

Stadig flere pasienter spør om amalgamfyllinger er trygge for tennene. Pasienter er atskillig mer bevisste på sin tannhelse i dag, og blir ofte urolige av det faktum at de gamle og mørkegrå amalgam plomber, som for noen år siden var et vanlig fyllingsmateriale.  

Amalgam er en blanding av kvikksølv, sølv, tinn, kobber og av og til sink. En del pasienter har bestemt seg for å kvitte seg med amalgamfyllinger og bytte dem ut med hvite fyllinger. Resten av pasientene er ennå ikke klar over at det er lurt å skifte ut gamle amalgamfyllinger.

Amalgamfyllinger, er blant de eldste tannfyllinger som ble brukt av tannleger, på grunn av sin lave pris. Fra 2008 ble det i Norge innført totalforbud mot amalgam som tannfylling. Amalgam utvider seg når det herder, noe som skaper press på tannen og på sikt ødelegger den. 

Anbefalt av våre tannleger i Gdansk

Med munnskyller for tennene kan du enkelt ta kontroll over munnhelsen din! Gjennom vannstrålens justerbare styrke kan du effektivt fjerne plakk og bakterier mellom tenner, tannkjøtt, regulering, implantater og andre rekonstruksjoner i munnen. Klikk på bildene.

Munnskyller

Ladbar munndusj - tar liten plass i badet.

Kommer til der tanntråden ikke når.

Enkel, effektiv og skånsom rengjøring av tenner og tannkjøttet.

Perfekt hvis du har tannregulering, implantat, kroner, broer eller dype tannkjøttlommer.

forenkler rengjøringen mellom tennene, og på en effektiv og skånsom måte i forhold til å bruke vanlig tanntråd. Den løsner plakk og bakterier mellom tennene og dypt ned i tannkjøttlommene, der tannbørsten og tanntråden har vondt for å komme til.

Perfekt for deg med tannregulering 

PowerFlosser Cordless er ideell for den som har tannregulering, implantat, kroner, broer eller dype lommer i tannkjøttet. Pulserer med en 0,6 mm fin vannstråle, masserer skånsomt og øker blodsirkulasjonen i tannkjøttet, noe som reduserer blødninger.

PowerFlosser er ladbar i ladestasjonen, noe som gjør at du lett kan ta den med på reisen. Munnskylleren har automatisk avstengning etter 2 minutter ås batteriene varer lengre. Den er dessuten stillegående, noe som gjør at du ikke forstyrrer andre når du bruker den. Trykket på vannstrålen kan du regulere i 3 trinn og vannbeholderen rommer 150 ml.

Enkelt skifte av munnstykke - 2 stk. Standard Nozzle Tip-munnstykket følger med i forpakningen.

Siste innlegg i vår blogg

Skallfacetter

12.03.2024

Hva er skallfacetter og hvordan utføres behandlingen?

Hvorfor foretrekker tannlegen implantater i stedet for å bruke eksisterende tenner som feste til bro eller krone? Dette er for at du skal få en forståelse for hvordan tannlegen tenker og hvorfor ting blir gjort.

Begrepet tannimplantater kan være litt forvirrende og jeg får mye spørsmål om det. Implantatet er en titanskrue som fungerer som tannrot og ankerfeste for evt. bro, protese eller krone. Skruen har gjenger på utsiden og innsiden og blir skrudd inn i kjevebeinet. Etter en grotid på 4-6 mnd. er det klart for belastning med protese, bro eller krone....

Er det trygt

08.01.2024

Får ofte spørsmål om det er trygt å ta tannbehandling i Gdansk og om tannlegene er like bra som i Norge. Det er ingen forskjell på utdannelsen, men hyppigheten av videreutdannelse, utstyr på klinikken og pasientholdning utgjør en forskjell. Vår klinikk bruker selvfølgelig panoramarøntgen, CT scanning, digital bedøvelse og du blir behandlet med...

Syk i utlandet

07.01.2024

Skal du på ferie i utlandet? Da er det nyttig å vite litt om dine helserettigheter som turist.

Å komme til et nytt sted og spesielt tannbehandling kan være et stort skritt for mange, men hva skjer?

Rotbehandling

03.01.2024

Tann som har blitt utsatt for slag, sterk slitasje eller store kariesangrep må muligens rotfylles. En død eller døende nerve må fjernes fra sitt hulrom og erstattes av et fyllingsmateriale. Formålet med en rotfylling er å lage en bakterietett forsegling så bakterier ikke flytter seg fra munnhulen, videre via røttene og inn i kjevebenet. Hvis det...

Alle våre tannleger snakker flytende engelsk, men for mange kan språket være en barriere. Som norsk pasientkoordinator hjelper jeg deg med alt fra spørsmål om forskjellige behandlinger før du reiser ned for sjekk eller behandling.

Periodontitt

14.12.2023

Over halvparten av oss bærer på sykdom i tannkjøttet, uten å ane det. Det kan føre til tap av tenner og i verste fall alvorlig sykdom.

Proteser

08.12.2023

Det finnes i dag mange forskjellige protesealternativ, så det gamle gebisset er ikke så vanlig lengre.

Implantater

06.12.2023

Implantat er et bra alternativ om man skulle mangle tenner.Implantat fungerer egentlig som en falsk tannrot, som brukes som bropilar for proteser, bro og kroner. Skrue som er laget av titan skrues inn i beinet og skal gro fast for å bli en del av beinet. Grotid før belastning er 4-6 mnd.

Har du spørsmål om behandlinger, priser eller annet? Kontakt vår norske kontakt på skjemaet under eller tlf. 975 82 788

Tormod Ustad

tlf. 975 82 788