Syk i utlandet

07.01.2024

Skal du på ferie i utlandet? Da er det nyttig å vite litt om dine helserettigheter som turist.  

Å bli syk i utlandet er den største skrekken for de fleste. Usikker på språk, hvor skal du henvende deg og hvilke rettigheter har du som norsk statsborger. Det viktigste du må ha med deg er Europeisk Helsetrygdekort som ikke er gått ut på dato og en gyldig reiseforsikring. Europeisk helsetrygdkort gir også rett til nødvendig helsehjelp hos offentlig behandler i EU/EØS-området, på lik linje med innbyggerne i landet du oppholder deg i. Vær likevel klar over at det offentlige helsetilbudet kan være påvirket av korona-situasjonen i noen av landene som er med i ordningen. Helfo minner om at du i tillegg til Europeisk helsetrygdkort også bør ha en reiseforsikring.

Noe å tenke på

Det er imidlertid ting du bør ha i bakhodet.

I utgangspunktet gjelder Helfo sin ordning hos det offentlige helsevesenet i det landet du er og velger du private helsetjenester kan du få problemer. Også det offentlige helsevesenet kan ha egenandeler som er høye og det er ikke automatikk i at Helfo dekker dette. Derfor bør du ha en reiseforsikring som har god dekning. Skulle du bli behandlet hos private, må du selv betale dette om ikke forsikringen dekker det og så i ettertid søke Helfo om refusjon.

Tannbehandling i utlandet

Utenlandske tannklinikker ligger ikke noe tilbake for norske, heller et skritt foran.

Det er også mye å spare på en tur ut i Europa, selv om man tar hensyn til reise og opphold. Selv om man i utgangspunktet skal ha samme rettigheter til Helforefusjon i EU/EØS som i Norge, kan det være en del forskjell på spesialistutdannelsen, som gjør at det ikke er en selvfølge at Helfo dekker en del av behandlingen din. Snakk med tannlegen eller din norske representant om du er innenfor.


Kan du få dekning fra Helfo

HELFO oppdaterer sin informasjon jevnt og for at du skal få den til enhver tid riktig informasjon, finner du dette ved å klikke på bildet nederst på siden.

Tannklinikken kan hjelpe deg på forespørsel med all dokumentasjon som er nødvendig for å søke om refusjon fra HELFO. Selv om du i utgangspunktet har samme rettigheter i EU som i Norge når det gjelder refusjoner, kan det være utvidede krav til f. eks implantat refusjoner. Spesialistutdanninger som er gjort innenfor og utenfor EU er ikke automatisk godkjent i Norge. Snakk derfor med tannlegen om du er innenfor dekningsområdet. Husk at det er du som er ansvarlig for at alle opplysninger og dokumentasjon er Helfo i hende senest 6 mnd. etter startet behandling.

Som hovedregel må voksne betale utgiftene til tannbehandling selv, men det finnes enkelte unntak dersom du har visse sykdommer, tilstander eller skader. Tannlegen/tannpleieren skal vurdere om du faller inn under noen av disse unntakene, og derfor har krav på støtte fra Helfo. Selv om tannlege/tannpleier vurderer din tilstand slik at du er innenfor kravene, er det ingen automatikk i at Helfo har samme vurdering for refusjon. Behandlende tannlege/tannpleier/klinikk er ikke ansvarlig for evt. forhåpninger du har fått etter dens vurderinger. Husk at i utgangspunktet er det tilstander som er betegnet som sykdom som dekkes, men med noen få unntak.

Etter folketrygdloven § 5-6 ytes det stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling utført av tannlege ved følgende tilstander/tilfeller:

 1. Sjelden medisinsk tilstand
 2. Leppe-kjeve-ganespalte
 3. Svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller hoderegionen for øvrig
 4. Infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander
 5. Sykdommer og anomalier i munn og kjeve
 6. Periodontitt
 7. Tannutviklingsforstyrrelser
 8. Bittanomalier
 9. Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon
 10. Hyposalivasjon
 11. Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer
 12. Tannskade ved godkjent yrkesskade
 13. Tannskade ved ulykke, som ikke er yrkesskade
 14. Sterkt nedsatt evne til egenomsorg hos personer som har varig sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne
 15. Helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven

Viktig info.

Skulle noe skje under ditt opphold i Gdansk utenom tannklinikken, som sykdom, ulykke, mistet pass osv. er dette viktig å vite.

Norsk Konsulat i Gdynia. Honorær Konsul: Weronika Haustein. Śląska 17 (room No. 4), 81-319 Gdynia

Tlf: +48 58 661 80 04 , +48 729 912 456 Faks: +48 58 661 80 05 E-post: norconsulate@mar-law.pl

Åpningstider: mandag, onsdag, fredag 1000-1200 Ansvarsområder: Pomorskie, Warminskie-Mazurskie, Podlaskie

Ambassadens nettsider

Skulle ulykken være ute.

Nødtelefon 112 - Politi 997 - Brann 998 - Ambulanse 999

UDs operative senter: (+47) 23 95 00 00, e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no.