Prissammenligning

Priser hentet ut 25.06.2024. Priser Gdansk er omregnet fra Zloty med omregningsfaktor 2,6 og kan variere i begge retninger. Prisene er i NOK. Forbehold om prisendringer. Evt. rensing, røntgen, bedøvelse er ikke inkludert i f. eks. kroner, bro eller implantater.

Haugesund

Undersøkelse

1490

Panoramarøntgen

700

CBCT-røntgen/scanning

1290-2750

Lokalbedøvelse ( digitalThe Wand )

310

Skifte fyllinger  

Pris ut fra antall flater

        750 - 2950  

Rotfylling

Fra antall røtter og hvilken tann

4500 - 8000 

Helkrone 

Inkludert teknikerutgifter 

6600 - 8000 

Bro 3 ledd

Inkludert teknikerutgifter

22500 

Helprotese en kjeve

Inkludert teknikerutgifter

16000 - 18000

Skjelettprotese ( delprotese)

inkludert teknikerutgifter 

12000 - 18000 

Implantat med krone

Inkludert teknikerutgifter 

Tillegg kirurgi 5000

28000 - 32000 

Enkel tanntrekking. Fra

1690 

Hygienetillegg

200 

Gdansk

Tannsjekk m/bilder

520

Panoramarøntgen

390

CBCT-røntgen/scanning

520 - 1300

Lokalbedøvelse ( digital The

Wand )

  156 

Skifte fyllinger 

Pris ut fra antall flater

1040 

Rotfylling m/mikroskop 

Fra antall røtter og hvilken tann

3100 - 4100 

Helkrone. Fra

Inkludert teknikerutgifter

4680 

Bro 3 ledd

Inkludert teknikerutgifter

14040 

Helprotese en kjeve

Inkludert teknikerutgifter

9100 

Skjelettprotese ( delprotese)

inkludert teknikerutgifter 

11700 

Implantat med krone

Inkludert teknikerutgifter

Tillegg kirurgi 0

17600 

Enkel tanntrekking. Fra

1170 

Hygienetillegg

0

Eksempel på pris implantatbehandling med krone

Haugesund

Forberedende

Undersøkelse, røntgen, CT Scan

3480 

Bedøvelse

310 

Implantat med krone

28000 

Kirurgitillegg

5000

Hygienetillegg

200 

Total

36990 

Gdansk

Forberedende

Undersøkelse, røntgen, CT Scan

1430 

Bedøvelse

156 

Implantat med krone

17600 

Kirurgitillegg

Hygienetillegg

Total

19186 

Det tars forbehold om de må tilføres benstruktur før innsetting av implantater, med det gjelder begge klinikker i eksempelet. Det samme gjelder behov for tannrens. Ved ankomst klinikken i Gdansk vil du etter en tannsjekk få en skriftlig behandlingsplan med priser.